Zakończenie naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego

Zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko Głównego Księgowego w wyniku której została wybrana do zatrudnienia:

1. Pani Elżbieta Pytel

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Elżbieta Pytel wykazała się znajomością właściwych przepisów oraz zagadnieniami związanymi z obszarem działalności Spółki. Posiada wykształcenie wyższe, wymagany staż pracy oraz odpowiednie cechy osobowości do pracy na danym stanowisku. Kandydat spełnił wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Głównego Księgowego.