Informacja o zanieczyszczeniach płynących do rzeki Bobrza

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że w wyniku interwencji mieszkańców dotyczącej zanieczyszczeń płynących ciekiem wodnym (dopływ rzeki Bobrza), podjął czynności sprawdzające, w wyniku których ustalono przepływ kanałem deszczowym przebiegającym przez teren oczyszczalni ścieków nierozpoznanej substancji   o czarno-brunatnym zabarwieniu i nieprzyjemnym zapachu. O zaistniałej sytuacji w dniu 6 grudnia br. powiadomiono Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach, a także w dniu 9 grudnia Wójta Gminy Piekoszów.

Informujemy, że płynąca kanalizacją deszczową substancja nie pochodzi z procesu oczyszczania ścieków.