Informacja o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane nr 64094-2015 z dnia 2015-03-23r. o zamówieniu dostawy zestawu asenizacyjnego składającego się z samochodu ciężarowego wyposażonego w beczkę asenizacyjną do wywozu nieczystości płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie.
Kliknij by pobrać pełną treść informacji