KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje, że w dniu 26.04.2016r. (wtorek) w godzinach od 08.00 do 12.00
wystąpią przerwy w dostawie wody w miejscowości:
– JANÓW DOLNY
W tym terminie planowane jest włączenie nowego odcinka sieci.