Komunikat

W związku z zawiadomieniem telefonicznym z PPIS w Kielcach, informujemy o podejrzeniu wystąpienia bakterii grupy coli w wodzie na ujęciu Piekoszów I. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje, iż dokonaliśmy doraźnego chlorowania wody w dniach 7-9.0.15 r. w celu wyeliminowania zagrożenia.
W dniu dzisiejszym pobrane zostały przez Sanepid próbki wody do badania pod kątem bakteriologicznym oraz na zawartość stężenia chloru. Wyniki badań niezwłocznie zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.