KOMUNIKAT

dnia 21.09.2016 z powodu konieczności usunięcia awarii wodociągowej mogą wystąpić przerwie w dostawie wody miejscowości Piekoszów (ul Częstochowska, ul Słoneczna, ul Kolejowa, ul Wolności)