KOMUNIKAT

W dniu 22.01.2016r do ZUK dotarły wyniku badań próbek pobranych dnia 19.01.2016r, które w pełni potwierdzają iż
jakość wody dostarczanej mieszkańcom Piekoszowa, Wincentowa i Micigozda
jest czysta i nadaje się do spożycia w stanie surowym.
Z wynikami badań można zapoznać się na stronie www.zukpiekoszow.pl w zakładce „badania wody”