Komunikat Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ZUK Spółki z o.o. w Piekoszowie zgodnie z § 9 Regulaminu Konkursu informuje,
że postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie
Spółka z o.o. w Piekoszowie przy ul. Czarnowskiej 54 a, zostało zakończone bez wyłonienia kandydata.
Komunikat