Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Lesica g. Piekoszów