Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji budowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piekoszowie