Kontakt

ADRES:
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.
ul. Czarnowska 54a, 26-065 Piekoszów

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek – piątek  w godz. 7.30 – 15.30

TELEFONY:
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. – tel.:  (41) 375-14-62,  fax:  (41) 306 10 12
Oczyszczalnia – kom.: 698 512 680 (TELEFON CAŁODOBOWY)

ADRESY E-MAIL:
Biuro – biuro@zukpiekoszow.pl
Prezes- prezes@zukpiekoszow.pl
Dział Finansowy- ksiegowosc@zukpiekoszow.pl
Dział Rozwoju- projektowanie@zukpiekoszow.pl
Dział Eksploatacji- upazdzierz@zukpiekoszow.pl
Dział Logistyki- m.zbroszczyk@zukpiekoszow.pl