Przeciętna norma zużycia wody na jednego mieszkańca