NOWE STAWKI DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Informujemy, że od 01.04.2014r. obowiązują nowe nowe stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz pełną tabelę opłat