OD 31 GRUDNIA 2021 ROKU OBOWIĄZUJĄ NOWE TARYFY

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od 31 grudnia 2021 roku obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piekoszów na okres 3 lat. Decyzja nr KR.RZT.70.406.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znajduje się w zakładce STREFA KLIENTA / OBOWIĄZUJĄCE TARYFY.

Rozliczenia w okresie przejściowym będą odbywać się w następujący sposób. Jeśli odbiorca poda stan wodomierza z 30 grudnia 2021 roku to faktura zostanie wystawiona wyłącznie w oparciu o dotychczas obowiązujące taryfy. Jeśli odbiorca poda stan wodomierza spisany 31 grudnia lub później to faktura zostanie wystawiona w oparciu o dotychczas obowiązujące taryfy oraz w oparciu o nowe taryfy (średnie zużycie na dzień liczone proporcjonalnie do liczby dni przed 31 grudnia 2021 roku i po 31 grudnia 2021 roku). Co za tym idzie u większości klientów na pierwszych fakturach w nowym roku będzie uwidoczniona zarówno dotychczasowa taryfa, jak i taryfa nowa. Ponadto co bardzo istotne, do faktur od stycznia 2022 roku tak, jak w wielu innych gminach i miastach będzie doliczany abonament za tzw. gotowość do świadczenia usług w sferze zaopatrzenia w wodę i odrębnie w sferze odprowadzania ścieków za każdy miesiąc.

Poniżej przedstawiamy tabelę graficzną ze wskazaniem nowych taryf w porównaniu do taryf w poprzednich okresach. Analizując taryfy w kontekście najliczniejszej Grupy I odbiorców indywidualnych wzrost ceny za 1 m3 wody w naszej gminie to 29 groszy brutto, czyli 9% w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy, następnie 5 groszy brutto pomiędzy pierwszym i drugim rokiem obowiązywania nowej taryfy, co daje 2 % wzrostu ceny i 6 groszy brutto pomiędzy drugim i trzecim rokiem obowiązywania nowej taryfy, co również daje 2 % wzrostu ceny. Natomiast jeśli chodzi o cenę za 1 m3 ścieków jest to wzrost o 1,15 zł brutto w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy, co daje 14 % wzrostu ceny. Pomiędzy pierwszym a drugim rokiem obowiązywania nowej taryfy będzie wzrost o 5 groszy brutto, co daje 1 % wzrostu ceny i kolejne 4 grosze brutto pomiędzy drugim i trzecim rokiem obowiązywania nowej taryfy. Wzrost opłat związany jest z bardzo dużym wzrostem kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych w poprzednim okresie opiewał na kwotę 232,00 zł brutto za tonę, zaś aktualna umowa, która obowiązuje do lutego 2022 opiewa na kwotę 439,56 zł brutto. Daje to wzrost tego kosztu o ponad 200 000 zł. Podobnie rzecz ma się z kosztami energii elektrycznej, która wzrosła drastycznie w ostatnim okresie, kosztami paliwa oraz usług. W nowym okresie taryfowym doliczany będzie abonament w wysokości 3,00 netto na każdy miesiąc (woda) i 3,00 netto (ścieki) bez względu na liczbę m3 wskazaną przez wodomierz.

Poniżej przedstawiamy wykresy wskazujące wykresy pokazujące jak zmieniały się taryfy w gminie Piekoszów w ostatnich latach.

Z wykresu, na którym widać porównanie opłat za 1 m3 wody w Grupie I (odbiorcy indywidualni) wynika, że w 2013 roku płaciliśmy w gminie Piekoszów o 31 groszy więcej niż będziemy płacić w 2022 roku już po wejściu w życie nowych taryf. Natomiast za 1 m3 ścieków w Grupie I (odbiorcy indywidualni) będziemy płacić więcej o 1,15 zł więcej niż w ostatnim okresie obowiązywania nowej taryfy.

Poniżej przedstawiamy tabelę porównującą nowe taryfy w naszej gminie z zatwierdzonymi nowymi taryfami obowiązującymi w innych gminach w województwie świętokrzyskim (kwoty netto – należy doliczyć 8% VAT). Wynika z niej, że cena za 1 m3 wody jest jedną z niższych zaś cena za 1 m3 ścieków znajduje się na średnim poziomie. Z informacji nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku (czyli przed zatwierdzonymi nowymi taryfami w poszczególnych gminach) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gmin, dla których właściwy miejscowo jest Dyrektor RZGW w Krakowie wynika, że średnia cena dostaw wody wynosi 4,91 zł/m3 netto (należy doliczyć 8% VAT), zaś średnia cena ścieków wynosi 8,42 zł/m3 (należy doliczyć 8 % VAT).