OGŁOSZENIE

Mieszkańcy gminy Piekoszów proszeni są o racjonalne
korzystanie z wody w związku z panującą suszą.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. apeluje
do mieszkańców o racjonalne korzystanie z dostarczanej wody.
Prosimy o niepodlewanie ogródków i upraw. Zbyt intensywny pobór
wody może spowodować zakłócenia w dostarczaniu wody, z przyczyn
niezależnych od ZUK Piekoszów Sp. z o.o.