Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańcówPiekoszowa
którzy są zaopatrywani w wod e z ujęcia Piekoszów II, że skażenie bakteriami
z grupy Coli zostało wyeliminowane i woda jest zdatna do spożycia przez ludzi.

W związku z tym ZUK w Piekoszowie zaprzestaje prowadzenia akcji zastępczego
zaopatrywania w wodę.

Za utrudnienia Zakład Usług Komunalnych przeprasza mieszkańców.