Ogłoszenie

Zgodnie z Decyzją PSSE w Kielcach Nr SE Ia -4261/447/17z dnia 17.11.2017r. (w załączeniu)
w sprawie stwierdzenia braku przydatności do spożycia wody z „Ujęcia Nordkalk”, ze względu
na obecność bakterii z grupy coli, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje:
że obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania potraw, mycia
naczyń kuchennych,
mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów i kąpieli noworodków.

Informacja dotyczy mieszkańców sołectw: Skałka, Bławatków, Lesica, Zajączków, Wesoła, Gałęzice.

Woda w butelkach do celów spożywczych dla w/w mieszkańców będzie rozwożona samochodem ZUK,
natomiast woda do pozostałych celów dostarczana będzie przy użyciu pojazdów OSP codziennie
w godzinach 9.00.-17.00 (aż do odwołania). W celu pobrania wody dowożonej przez OSP należy
przygotować odpowiednie pojemniki.

Załącznik