OGŁOSZENIE O PRZETARGU „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o.: Odbiór i zagospodarowanie
ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie

OGŁOSZENIE
SIWZ
ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ umowa 2020
ZALACZNIK_NR_2_DO_SIWZ- formularz ofertowy
ZALACZNIK_NR_3_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_5_DO_SIWZ-1
ZALACZNIK_NR_6_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_7_DO_SIWZ