OGŁOSZENIE

Informujemy,   że  w  wyniku  zmian  organizacyjnych  z dniem  24.10.2014r.   KASA   w  Zakładzie  Usług  Komunalnych
w Piekoszowie Sp. z o. o. zostanie zlikwidowana.
W związku z powyższym wszelkie wpłaty należy kierować na numer konta bankowego Banku Spółdzielczego Łopuszno O/ Piekoszów: 87 8499 0008 0400 1397 2000 0001