Ogłosznie

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. informuje,
że w dniu 05.12.2017r. w związku z pracami modernizacyjnymi na
sieci mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w sieci wodociągowej
zasilanej z ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu Nordkalk
Sp. z o.o. w Miedziance.

Informacja dotyczy mieszkańców miejscowości: Skałka, Bławatków,
Lesica, Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki, Gałęzice,
Miedzianka, Charężów.