Operacja pn. Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów (1)