OPÓŹNIENIE ODCZYTÓW WODOMIERZY.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Piekoszów o opóźnieniu w odczycie wodomierzy ~ 2 Tygodnie.