Protokół z otwarcia ofert

Poniżej w linku załączono protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego pn. „Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektowej dla nowego ujęcia wody w zachodniej części gminy Piekoszów w ramach operacji: Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie gminy Piekoszów”.

Protokół z otwarcia ofert