PRZERWY W DOSTAWIE WODY GAŁĘZICE

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie informuje, że ze względu na awarię jednej z zasuw oraz planowane prace remontowe Zakładu Nordklak, w dniu 10.06.2021r. w godzinach od 7.30 do 17.30, nastąpi przerwa w dostawie wody do wsi Gałęzice.