PRZERWY W DOSTAWIE WODY PIEKOSZÓW

Informujemy, że 14.06.2021 w godzinach 8-14 przy ulicy Akacjowej w Piekoszowie będą przeprowadzane prace budowlane w związku
z tym w podanych godzinach mieszkańcy ulicy mogą nie posiadać wody w gospodarstwach domowych.