PRZERWY W DOSTAWIE WODY W DNIU 13.01.2020 DO MIEJSCOWOŚCI GAŁĘZICE

kład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje mieszkańców Gałęzic , że w dniu 13.01.2020r w godz. 7.00-10.00, 12.00-15.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej . Przepraszamy Mieszkańców za powstałe utrudnienia.