PRZETARG NA „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIEKOSZOWIE”

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

SIWZ
ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ umowa
ZALACZNIK_NR_2_DO_SIWZ- formularz oferty wstępnej
ZALACZNIK_NR_3_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_5_DO_SIWZ