Zał. nr 1- PFU Nowe ujęcie wody w zachodniej części Gminy Piekoszów