Zał. nr 2- PFU Przyłączenie miejscowości Gałęzice, gm. Piekoszów do ujęcia wody w Lesicy i odłączenie od infrastruktury wod.-kan. należącej do Nordkalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance