zał. nr 6 – oświadczenie o brakupodstawdowykluczenia