Przetarg na „Rozbudowę systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”- wyjaśnienia treści SIWZ

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”odpowiedź na pytania prztarg 28.09.2020