PFU Nowe ujęcie wody w zachodniej części Gminy Piekoszów