PRZETARG NA ZAŁADUNEK, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

„Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów: ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05), zawartości piaskowników (19 08 02) oraz skratek (19 08 01) z oczyszczalni ścieków w Piekoszowie”.
SIWZ
ZALACZNIK_NR_1_DO_SIWZ umowa
ZALACZNIK_NR_2_DO_SIWZ- formularz oferty wstępnej
ZALACZNIK_NR_3_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_4_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_5_DO_SIWZ
ZALACZNIK_NR_6_DO_SIWZ