PRZETARG „NOWE UJĘCIE WODY W ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY – ROZBUDOWA SIECI”

„Nowe ujęcie wody w zachodniej części Gminy Piekoszów” w ramach operacji: „Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów”. Realizacja metodą „zaprojektuj-wybuduj”(dotyczy I, II, III części z PFU).

ZAPROSZENIE
PFU
Załącznik PFU nr 1
Załącznik PFU nr 2
Załącznik PFU nr 3
Zał. 2 Zalacznik__Formularz_ofertowy do przesłania
Zał. 3 oświadczenia do przesłania
Zał 4 Wzór Umowy 21.07.2022 Do przesłania
Zał. 5 Gwarancja