Zał. 2 Zalacznik__Formularz_ofertowy do przesłania