Zał. 2 do OPZ koncepcja obudowy studni i przyłącza wodociągowego