Raport – Funkcjonowanie ZUK w Piekoszowie Sp. z o.o. za I półrocze 2019 r.