Rekrutacja na stanowiska pracy

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. prowadzi rekrutację na stanowiska pracy takie jak:

-Automatyk/Elektryk (Pobierz )
-Konserwator sieci i obiektów wod/kan (Pobierz)
-Kierowca kat. B+C (Pobierz)
-Operator koparko ładowarki (Pobierz)

Załącznik nr 1. Kwestionariusz os. dla ubiegajacego sie o zatrudnienie

Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna