Załącznik nr 1. Kwestionariusz os. dla ubiegajacego sie o zatrudnienie