ROZPOCZYNAMY ODCZYTY STANÓW WODOMIERZY

Już dziś rozpoczynamy odczyty stanów wodomierzy.

Tydzień przed weekendem majowym:
– 27-28 kwietnia: Wierna, Wesoła;
– 28-30 kwietnia: Zajączków, Szczukowskie Górki.

Pierwszy tydzień maja:
– 4 maja Zajączków, Szczukowskie Górki;
– 5-6 maja Bławatków;
– 7 maja Skałka;
– 5-7 maja Szczukowice.

 

W zależności od sytuacji mogą nastąpić niewielkie zmiany w harmonogramie. Na bieżąco będziemy podawać kolejne informacje dotyczące następnych miejscowości.

 

Jak rozpoznać pracownika Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie?

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z Klientami posiadają przy sobie:

– legitymację służbową:

Legitymacja odczytującego stan wodomierzy zawiera numer legitymacji, zdjęcie pracownika, imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy pracownika, pieczęć p.o. zarządu wydającego legitymację, datę wydania legitymacji.

– pisemne upoważnienie do wejścia na teren nieruchomości w celu naprawy, kontroli, wymiany urządzeń należących do przedsiębiorstwa, sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, założenia plomb, usunięcia awarii oraz odczytu licznika. Upoważnienie zawiera imię i nazwisko danego pracownika. Upoważnienie posiada pieczęć firmową. Upoważnienie jest ważne wraz z legitymacją służbową.

Informacje dodatkowe:

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie są ubrani w stroje firmowe. Posiadają dokument związany ze sprawdzeniem aktualizacji danych z umów, formularz zgody na wysyłanie faktur w formie elektronicznej oraz tabele, w które wpisują stan wodomierzy.