Sąd konkursowy do oceny otrzymanych koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym informujemy, iż Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki powołany został Sąd Konkursowy, który oceni nadesłane koncepcje rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piekoszowie, w zakresie zgodności tych prac z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu i z kryteriami oceny prac.

Skład sądu konkursowego:

  1. Adam Nosek – Przewodniczący,
  2. Marta Domagała – Członek,
  3. Marek Szczerba – Członek (przedstawiciel Urzędu Gminy w Piekoszowie),
  4. Dr hab. inż. Jarosław Gawdzik – Członek (Profesor Politechniki Świętokrzyskiej, Kierownik Katedry Technologii Wody i Ścieków, Politechnika Świętokrzyska),
  5. Dr hab. inż. Bartosz Szeląg – Członek (Profesor Politechniki Świętokrzyskiej, Katedra Geotechniki i Gospodarki Odpadami, Politechnika Świętokrzyska).

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.