STACJA UZDATNIANIA WODY

Informujemy, że dnia 27.02.2013r. została oddana do eksploatacji stacja uzdatniania wody na ujęciu nr 1 w Piekoszowie. W 2010 roku stacja została wyłączona z użytku z powodu złego stanu technicznego. W obecnym roku wykonano remont urządzeń i uruchomiono proces uzdatniania wody. Całkowity koszt inwestycji w wysokości 41 335,38 zł został pokryty ze środków własnych Zakładu.