Trwa wymiana wodomierzy sieciowych w Naszej Gminie

Drodzy mieszkańcy,

Informujemy, iż trwają prace polegające na wymianie niesprawnych wodomierzy sieciowych.
Dodatkowo w krytycznych miejscach wymieniamy niesprawne zasuwy sieciowe oraz budujemy dodatkowe studzienki wodomierzowe.
W obecnym stanie nie posiadamy wystarczającej infrastruktury (wodomierze sieciowe + zasuwy), a tym samym wiedzy, by ocenić czy dochodzi do wycieku oraz wyliczyć skalę strat wody na poszczególnych odcinkach sieci.
Pierwszy etap prac pozwoli ocenić straty wody na poszczególne miejscowości.
W kolejnych etapach przewidzianych na następny rok, w ramach możliwości, będziemy zacieśniać siatkę wodomierzy i zasuw.
Prosimy o pomoc oraz umożliwienie Naszym pracownikom wjazdu na Wasz teren w celu montażu studzienki wodomierzowej.
Dziękujemy i przepraszamy za kłopot.

ZUK w Piekoszowie Sp. z o.o.