Trwają konsultacje społeczne w sprawie tzw. inicjatywy lokalnej

Na stronie Urzędu Gminy w Piekoszowie widnieje obwieszczenie Wójta Gminy Piekoszów z dnia 17 sierpnia 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących uchwały Rady Gminy Piekoszów w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Piekoszów. To bardzo istotne z punktu widzenia budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zapraszamy chętnych do zapoznania się i ewentualnego wzięcia udziału w konsultacjach.

Link do obwieszczenia:

https://www.piekoszow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=72&artykul=3461&akcja=artykul