UJĘCIE WODY PIEKOSZÓW I

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wód GP. 6223-14/10/11 wydane dnia 14.01.2011 r. ważne do 14.01.2030 r.

Ujęcie wody stanowią dwie studnie: nr 1 zasadnicza, wykonana w 1965 r., o głębokości 81 m i maksymalnej wydajności 96,55 m3/h przy depresji s=18,1 m, oraz studnia nr 2 (awaryjna) wykonana w 1983 r. o głębokości 100 m i maksymalnej wydajności 30,15 m3/h przy depresji s=29 m.

Wodociąg swym zasięgiem obejmuje miejscowości: Piekoszów, Micigózd ul. Południowa, Podzamcze Piekoszowskie, Brynica, Wincentów, Julianów, Stara Wola, Górki Szczukowskie.

Wyniki analiz fizykochemicznych wykazują podwyższoną zawartość azotanów w badanej wodzie, w związku z czym przed dostarczeniem wody do spożycia poddaje się ją uzdatnianiu pod kątem usuwania azotanów. Powyższe realizowane jest poprzez stosowanie tabletek solnych i przy użyciu filtrów wypełnionych żywicą jonowymienną. Pozostałe wskaźniki fizykochemiczne oraz bakteriologiczne występują w wartościach poniżej wielkości dopuszczalnych dla wody do spożycia określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).