UJĘCIE WODY W SZCZUKOWSKICH GÓRKACH

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wód GP.6341.24.2013 z dnia 12.04.2013 r. ważne do 11.04.2033 r.

Pobór wody podziemnej odbywa się przy pomocy studni głębinowej wykonanej w latach 1992-1993 do głębokości 70,0 m i zasobach eksploatacyjnych Qe = 42,0 m3/h przy depresji s = 2,7 m. Ujmowana ze studni woda pod względem fizykochemicznym zawiera ponadnormatywne ilości żelaza i manganu, dlatego woda ze studni tłoczona jest pompą głębinową przez odżelaziacze
i odmanganiacze do zbiornika wyrównawczego. Pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń i nie wymaga dezynfekcji.

Wodociąg swym zasięgiem obejmuje miejscowości: Górki Szczukowskie, Szczukowice, Podzamcze, Stara Wola, Brynica, Micigózd, Julianów.