Umowa na dofinansowanie unijne PODPISANA!

Szanowni odbiorcy,

Niniejszym z przyjemnością informujemy, iż Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. w dniu 27.04.2020 r. podpisał umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez Pana Marszałka Andrzeja Bętkowskiego na dofinansowanie unijne na Rozbudowę Systemu Wodociągowego na terenie Gminy Piekoszów.

Uzyskana pomoc wynosi 1.917.808 zł, co stanowi 63,63% wartości zadania.

Inwestycja obejmuje prace rozpoznawcze wód podziemnych i budowę nowego ujęcia wody w zachodniej części Gminy Piekoszów wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym budową nowych sieci wodociągowych.

Zakresem objęta jest również budowa nowej nitki sieci w miejscowości Gałezice, pozwalająca na odłącznie się od wykorzystywanej obecnie infrastruktury zlokalizowanej na terenie Zakładu Nordkalk w Miedziance.

Inwestycja przewidziana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj na okres następnych 3 lat.

Dziękujemy za wsparcie.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.