Decyzja Sanepidu z dn. 10.07.2019 o przydatności wody do spożycia z ujęcia w Lesicy.