ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Zapraszamy zainteresowane firmy do udziału w postępowaniu dot. Zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu Oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. Poniżej w linkach znajduje się dokumentacja niezbędna do przygotowania oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy


Odpowiedzi na pytania i wnioski do postepowania

Sprawozdanie z badań

Zarządzenie Prezesa Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.


Informacja z otarcia ofert


Informacja o unieważnieniu postępowania