Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. wspólnie z firmą PUK TAMAX Sp. z o.o. – odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Piekoszów.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje mieszkańców, że wspólnie z firmą PUK TAMAX Sp. z o.o. rozpoczął odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Piekoszów. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. realizuje odbiór odpadów z miejscowości: Brynica, Julianów, Podzamcze, Łosień, Łosienek, Wincentów, Wincentów-Zręby, Łubno, Skała, Bławatków, Zajączków, Wesoła, Młynki, Wierna Rzeka, Micigózd (bez ul. Spacerowej), Janów. W pozostałych miejscowościach odbiór realizuje firma PUK TAMAX. W przypadku uzyskania informacji lub ewentualnych zgłoszeń można łączyć się z numerami 41 375 14 62 w.30 lub 575 898 848